1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên và các đối tượng người học có nhu cầu.

2. Lệ phí ôn tập bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ:

2.1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (tối thiểu 30 học viên mới mở lớp)

+ Đối với các học viên tự do: 1.200.000 đồng, bao gồm:

Kinh phí ôn tập (20 tiết): 400.000 đồng/học viên

Kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ: 800.000 đồng/học viên

+ Đối với cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh đang học tập và giảng dạy tại Trường: 900.000 đồng (Chưa bao gồm tài liệu ôn tập)

2.2. Chứng chỉ Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (tối thiểu 30 học viên mới mở lớp)

+  Đối với các học viên tự do: 1.200.000 đồng;

+  Đối với cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh đang học tập và giảng dạy tại Trường: 1.000.000 đồng;

Kinh phí trên đã bao gồm bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ

3. Thời gian đăng ký, lịch khai giảng:

Đăng ký và nộp lệ phí: vào các ngày trong tuần

Lịch khai giảng: Đầu các tuần trong tháng

4. Liên hệ:

Tổ Đào tạo - Tuyển sinh, Trung tâm GDTX, Tầng 1 nhà A0, Trường Đại học Vinh;

Di động: 0983.799.233 (Thầy Sơn); 0915.396.342 (Cô Thủy).